Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos (TUTA) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on alansa johtava laitos Suomessa. Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen ymmärrykseen organisaatioista tavalla, joka synnyttää arvoa tuottavia prosesseja ja menestyksellistä liiketoimintaa. Laitoksen keskeinen painopistealue on teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentaminen ja muutos, jota tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä: strategia, operaatiot ja ihmiset. Laitoksella on hyvin vahva kokemus monitieteisestä tutkimuksesta yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tämä on keskeistä laitoksen tutkimuksen merkittävälle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat myös perustan arvostetulle opetuksellemme.

www.tuta.aalto.fi