Passion

Leading Passion- How to Create a Culture of Engagement?

PASSION-hankkeen tavoitteena  on nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kehittämällä innostuksen johtamisen osaamista ja kykyä rakentaa jälkiteollisen ajan vaateisiin vastaavia innostuksen työkulttuureita.  PASSION-hanke tekee monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä. Hankkeen teoreettiset lähtökohdat perustuvat työn imun, duaalisen intohimon mallin, sisäisen motivaation ja työkäytänteiden tutkimukseen.

Tutkimustuloksiin perustuen PASSION-hanke kehittää suomalaisille yrityksille uusia työkaluja yhteisöllisten innostuksen työkulttuurien luomiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hanke rakentaa sähköisen arviointityökalun. Lisäksi PASSION-hanke julkaisee käytännönläheisen johtamiskirjan ja suosituksia innostuksen johtamisesta sekä tuottaa lyhyitä johtamiskoulutukseen sopivia case-videoita. Hanke levittää tietoa tutkimustuloksista ja työvälineistä sekä tieteellisten että liike-elämän kanavien ja tapahtumien kautta.

 

Hankkeen nimi: Leading Passion – How to Create a Culture of Engagement?
Kesto: 1.1.2015 -31.12.2017
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Filosofian Akatemia Oy, Aalto-yliopisto, Clear Channel Finland Oy, Pipelife Finland Oy, Santander Consumer Finance Oy, Suomen Ekonomit ja TEKES (päärahoittaja).