Tutkijat

Leading Passion -hanke yhdistää eri tieteiden tutkimusperinteitä (johtaminen, tuotantotalous, psykologia, filosofia, kasvatustieteet) ja  teoreettisessa viitekehyksessään useita työmotivaatioteorioita (työn imu, intohimo työssä, sisäinen motivaatio, toimijuus) sekä peilaa niitä
nuorten odotuksiintyöstä. Leading Passion -hanke  kerää ja käsittelee laadullista aineistoa ja tekee suoria interventioita ja tuottaa näin ilmiön ymmärtämiseen ja kehittämiseen tarvittavaa syvällistä tietoa.

Frank Martela

Frank Martela

Frank Martela, FT, on inhimillsen kokemusmaailman ja hyvän elämän tutkija. Hän toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston teologian laitoksella ja kouluttajana Filosofian Akatemia Oyssä. Aiemmin hän on toiminut vierailevana tutkijana Rochesterin yliopiston motivaatiotutkimusryhmässä, jossa hän teki yhteistyötä kansainvälisesti tunnetun professori Richard Ryanin kanssa. Frankin poikkitieteelliset tutkimuskohteet keskittyvät sisäisen motivaation, merkityksellisen elämän ja hyvän vuorovaikutuksen teemoihin, joita hän tutkii […]

Tuukka Kostamo

  M.Sc. (Tech.) Tuukka Kostamo is a researcher and a doctoral student at Aalto University School of Science, Department of Industrial Engineering and Management. He is currently finishing his dissertation on how organizational actors frame issues of leadership and agency, and plans to defend his dissertation in 2015. More broadly, his research interests revolve around […]

Kitte Marttinen

M.Ed. Kitte Marttinen, is the RDI Project Service Manager in Haaga-Helia University of Applied Sciences, and she leads the team of project services in the Research and Development Centre of Haaga-Helia. She has more than 20 years of experience in the field of international  and national R&D projects carried out in diverse European consortiums, as […]

Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) toimii Filosofian Akatemialla hankejohtajana. Reima on erikoistunut työhyvinvoinnin kehittämisen kysymyksiin. Hän on tutkinut sisäisesti motivoituneiden työnkuvien vaikutusta yksilöiden hyvinvoinnille. Lisäksi Reiman kiinnostuksen kohteena on ollut yksilöiden toimintakykyjen kehittäminen suhteessa yleisiin motivaatiotekijöihin, joiden avulla olisi mahdollista lisätä yksilöiden autonomian ja hallinnan tunnetta. Leading Passion – hankkeessa Reima koordinoi Filosofian Akatemian tutkimusosioita ja vastaa […]

Maria Ruotsalainen

Filosofian Akatemian Maria Ruotsalainen (BA) on leikillistämisen asiantuntija, jota kiinnostaa leikin mahdollisuudet johtamisessa ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä. Marian tausta on pelien ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa. Leading Passion -hankkeessa Maria toimii ensisijaiseti IMQ-analyytikkona, uppoutuen sisäisen motivaation ja innostuksen johtamisen teemoihin yhdessä hankkeen yhteistyöyritysten kanssa.

Jori Jämsä

Jori Jämsä (TkK) on paperitöitä vaille valmis diplomi-insinööri Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta. Erikoisesta taustastaan huolimatta Jori teki diplomityönsä johtamisen ja intohimon tematiikasta Leading Passion -hankkeessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuvat erityisesti johtamiseen liittyvät kysymykset sekä työyhteisöjen kehittäminen liiketoimintalähtöisesti. Nykyisin Jori toimii Futuricella projektipäällikkönä. Leading Passion – hankkeessa Jori teki diplomityönsä otsikolla “Intohimo ja johtaminen: diskurssianalyyttinen lähestymistapa”, tutkien […]