Jori Jämsä

Jori Jämsä (TkK) on paperitöitä vaille valmis diplomi-insinööri Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmasta. Erikoisesta taustastaan huolimatta Jori teki diplomityönsä johtamisen ja intohimon tematiikasta Leading Passion -hankkeessa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuvat erityisesti johtamiseen liittyvät kysymykset sekä työyhteisöjen kehittäminen liiketoimintalähtöisesti. Nykyisin Jori toimii Futuricella projektipäällikkönä.

Leading Passion – hankkeessa Jori teki diplomityönsä otsikolla “Intohimo ja johtaminen: diskurssianalyyttinen lähestymistapa”, tutkien puhetta innostumisen ja intohimon tematiikan ympärillä sekä miten johtajuuden koetaan vaikuttavan innostumiseen. Hän jatkaa valmistumisensa jälkeen hankkeessa kirjoittamalla Aalto-yliopiston tutkimusosuuden tuloksista.