Maria Ruotsalainen

Filosofian Akatemian Maria Ruotsalainen (BA) on leikillistämisen asiantuntija, jota kiinnostaa leikin mahdollisuudet johtamisessa ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä. Marian tausta on pelien ja digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa. Leading Passion -hankkeessa Maria toimii ensisijaiseti IMQ-analyytikkona, uppoutuen sisäisen motivaation ja innostuksen johtamisen teemoihin yhdessä hankkeen yhteistyöyritysten kanssa.