Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) toimii Filosofian Akatemialla hankejohtajana. Reima on erikoistunut työhyvinvoinnin kehittämisen kysymyksiin. Hän on tutkinut sisäisesti motivoituneiden työnkuvien vaikutusta yksilöiden hyvinvoinnille. Lisäksi Reiman kiinnostuksen kohteena on ollut yksilöiden toimintakykyjen kehittäminen suhteessa yleisiin motivaatiotekijöihin, joiden avulla olisi mahdollista lisätä yksilöiden autonomian ja hallinnan tunnetta.

Leading Passion – hankkeessa Reima koordinoi Filosofian Akatemian tutkimusosioita ja vastaa valmennuksista, joita sisäisen motivaation mittauksen pohjalta järjestetään.